MUDr. Roman Jacko

anesteziológ

MÔJ PROFIL

Štúdium medicíny som ukončil v roku 2000. Anesteziológii a intenzívnej medicíne sa naplno venujem od roku 2004 postupne vo Vranove a dnes v Košiciach. Pracujem aj ako lekár na staniciach rýchlej lekárskej pomoci.MOJA PRAX

Slovensko, KAIM VUSCH Košice, sekundárny lekár 2009 - dnes

Slovensko, Košická záchranka a.s., lekár RLP 2009 - dnes

Slovensko, OAIM NsP Vranov nad Topľou 2004 - 2009

Slovensko, Interné oddelenie NsP Vranov nad Topľou 2000 - 2004

Slovensko, Falck Záchranná a.s., vedúci lekár stanice RLP 2005 - 2009MOJE VZDELANIE

Slovensko, doktorandské štúdium UPJŠ Košice2011 - dnes

Slovensko, KA Anestéziológia a intenzívna medicína2010

Slovensko, KA I. stupňa Vnútorné lekárstvo2003

Slovensko, LF UPJŠ Košice, odbor všeobecné lekárstvo1994 - 2000

Slovensko, Gymnázium Vranov nad Topľou1990 - 1994

Potrebujete poradiť? Príďte k nám, poradíme vám.